Waarvoor kunt u bij mij terecht

Werkplek-onderzoeken over ergonomie en fysieke belasting:

Reïntegratie/Werkplekaanpassingen

Aanpassingen van de werkplekken van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening, bijvoorbeeld in het kader van arbeidsreïntegratie en Wet REA (Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten) nu WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Door aanpassingen van de werkplek van deze mensen kan ik er voor zorgen dat zij weer optimaal kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Ik ben een praktisch mens en kan goed improviseren. Verbetertips moeten zoveel mogelijk eenvoudig toe te passen zijn.

Bel mij voor meer informatie en overleg: 0597 - 421281

Training & voorlichting over ergonomie en fysieke belasting:

 • Trainingen
  Preventieve training voor medewerkers in de kinderopvang.
 • Workshops
  Workshop voor studenten op Hogescholen, arbeidsdeskundigen, arbo-coördinatoren, arbo-verpleegkundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten etc.
 • Presentaties
  Presentatie bijvoorbeeld op studiedagen van O.R.-leden, werkgevers, HR-managers, facilitair managers etc.
 • Voorlichting
  Voorlichting voor medewerkers in het onderwijs, kantoren, bijvoorbeeld productiemedewerkers van metaalbedrijven etc.

Advisering:

 • In verschillende werkomstandigheden geef ik adviezen met betrekking tot de werkplek, werkhouding, werktaken, werktechniek. werkdruk, werktijden en werkplek omgeving. Denk hierbij aan beeldschermwerkplekken, baliewerkplekken, callcentra, kinderopvang, keukens van ziekenhuizen en metaalbedrijven.
 • Het opstellen van Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E's).
 • Het adviseren van arbeidsdeskundigen, arbo-coördinatoren, ergotherapeuten en fysiotherapeuten etc. over de aanpassingen van de werkplek bij probleemgevallen. 

Advisering van meubilair en accessoires voor de werkplek:

Het adviseren van directie, inkoop facilitaire zaken, afdelingshoofden en individuele personen over de aanschaf van nieuw meubilair en accessoires voor de werkplek.

Ergotherapie

Zie voor meer informatie de website van Ergo Winschoten - Ergotherapie.